top of page
Niebieskie przedmioty osobiste

Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć jogi w studio Koki body and living

Regulamin zajęć jogi:

Stan zdrowia

 1. Zapisując się na zajęcia Uczestnik deklaruje, że potwierdza dobry stan zdrowia, dopuszczający do udziału w zajęciach oraz że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 2. Zawsze należy poinformować prowadzącego o stanie zdrowia. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte urazy, kontuzje należy bezwzględnie zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć.

 3. Kobiety w ciąży powinny zgłosić ten fakt prowadzącemu przed zajęciami. Zajęcia jogi muszą być prowadzone pod opieką osoby przeszkolonej w tym kierunku i tylko w odpowiednim okresie ciąży.

 4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji, wystąpienia złego samopoczucia lub niepokojących objawów, takie jak wzrost ciśnienia, ból w kręgosłupie lub w stawach, napięcie w oczach lub inne w czasie zajęć, Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do prowadzącego i poinformować go o swojej dolegliwości.

 5. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu lub po wizycie w saunie.


Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 1. Uczestnicy proszeni są o punktualność, to znaczy o przybycie ok. 10 minut przed umówioną wizytą. Wizyta umówiona na godzinę np. 8:00 oznacza, że jest to godzina rozpoczęcia zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia z winy uczestnika zaęcia zostaną skrócona o czas spóźnienia. 

 2. Uczestnik zajęć ma obowiązek odwołać zajęcia 24 godziny przed rozpoczęciem się zajęć w innym wypadku ma obowiązek opłacić je jak za odbyte zajęcia. W przypadku posiadania aktywnego karnetu zajęcia są skreślane automatycznie.

 3. Każde zajęcia stanowią całość, nie należy się spóźniać ani wychodzić przed ich zakończeniem. Osoby rażąco spóźniające się na zajęcia nie będą na nie wpuszczane

 4. Instruktor ma prawo odmówić przystąpienia do zajęć jogi bez podania powodu lub/ i odwołać je w dowolnym momencie.

 5. Zasady korzystania z Voucherów: vouchery opłacane są z góry, mają formę imienną (wykorzystać może je jedynie osoba wskazana na karnecie, voucher musi być podpisany inaczej może zostać nieprzyjęty), przeznaczone są do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy  od jego wydania – termin jest ściśle określony i wpisany na karnecie.

 6. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.

 7. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć bez podania powodu.

 8. Każdy z klientów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a przystąpienie do wykonania usługi oznacza jego akceptację.

 9. Każdy klient, który kupuje karnet jest poinformowany o regulaminie i jest zobowiązany do zapoznania się z nim.

Regulamin korzystania z usług masażu w studio Koki body and living1. Przed dokonaniem masażu osoba wykonująca usługę informuje klienta o
przeciwwskazaniach do jego wykonywania oraz jego skutkach. Zgoda na przystąpienie
do wykonania masażu wyklucza późniejsze roszczenia w stosunku do wykonującego
usługę, w tym zakresie.
2. Klienci proszeni są o punktualność, to znaczy o przybycie ok. 10 minut przed umówioną
wizytą. Wizyta umówiona na godzinę np. 8:00 oznacza, że jest to godzina rozpoczęcia
zabiegu. W przypadku spóźnienia się na masaż z winy klienta zabieg zostanie skrócony o
czas spóźnienia.
3. Masażysta ma prawo odmówić wykonania zabiegu masażu bez podania powodu.
4. Przy masażu kobido wykorzystywany jest olej arganowy i ojej jojoba firmy Mokosh  z którego
składem klient może zapoznać się przed przystąpieniem do wykonania usługi. Przy zabiegu Shiroabyangi używany jest olej kokosowy i olej rycynowy  z którego składem klient może zapoznać się przed przystąpieniem do wykonania usługi.

Przy facekinesiotapingu używane są tejpy firmy ReaTape.

Zgoda klienta na wykonanie zabiegu wyklucza możliwość późniejszych roszczeń związanych z wystąpieniem m.in. uczulenia na twarzy oraz powstania wyprysków.
5. Zasady korzystania z Voucherów: vouchery opłacane są z góry, mają formę imienną
(wykorzystać może je jedynie osoba wskazana na karnecie), przeznaczone są do
wykorzystania w ciągu 3 miesięcy  od jego wydania – termin jest ściśle określony i
wpisany na karnecie.
6. Każdy z klientów zapoznaje się z niniejszym Regulaminem, a przystąpienie do wykonania
usługi oznacza jego akceptację.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page