top of page
Image by Samantha Gades

polityka prywatności
i regulaminy

Polityka prywatności

Polityka prywatności Koki body and living
1. Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Koki body and living Ochrona danych odbywa się
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie
ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane
w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych
1. Koki body and living jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
dokonujesz rezerwacji miejsca na warsztaty/wyjazdy z jogą lub zapisu na masaż to
przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
w zakresie i celu realizacji Usług świadczonych przez Adminsitratora,
3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości
uczestnictwa w zajęciach, wyjazdach, warsztatach, masażach.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kokiyoga.biuro@gmail.com
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
8. Adminsitrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).
9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
10. Adminsitrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Adminsitratora albo
przetwarzający, z którymi ściśle on współpracuje.

3. Pliki cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
użytkownik wypełniając podczas kontaktu wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.


 

Regulamin korzystania z usług masażu w studio Koki body and living1. Przed dokonaniem masażu osoba wykonująca usługę informuje klienta o
przeciwwskazaniach do jego wykonywania oraz jego skutkach. Zgoda na przystąpienie
do wykonania masażu wyklucza późniejsze roszczenia w stosunku do wykonującego
usługę, w tym zakresie.
2. Klienci proszeni są o punktualność, to znaczy o przybycie ok. 10 minut przed umówioną
wizytą. Wizyta umówiona na godzinę np. 8:00 oznacza, że jest to godzina rozpoczęcia
zabiegu. W przypadku spóźnienia się na masaż z winy klienta zabieg zostanie skrócony o
czas spóźnienia.
3. Masażysta ma prawo odmówić wykonania zabiegu masażu bez podania powodu.
4. Przy masażu kobido wykorzystywany jest krem do twarzy marki: Yope Naturalny balsam do ciała Bez i wanilia z którego
składem klient zapoznaje się przed przystąpieniem do wykonania usługi. Zgoda klienta na
wykonanie masażu wyklucza możliwość późniejszych roszczeń związanych z
wystąpieniem m.in. uczulenia na twarzy oraz powstania wyprysków.
5. Zasady korzystania z Voucherów: vouchery opłacane są z góry, mają formę imienną
(wykorzystać może je jedynie osoba wskazana na karnecie), przeznaczone są do
wykorzystania w ciągu 3 miesięcy  od jego wydania – termin jest ściśle określony i
wpisany na karnecie.
6. Każdy z klientów zapoznaje się z niniejszym Regulaminem, a przystąpienie do wykonania
usługi oznacza jego akceptację.

bottom of page